Adam Wicher
Tłumacz
Tłumaczenia marketingowe i nie tylko

Dzień dobry, nazywam się Adam Wicher i jestem tłumaczem języka angielskiego. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.

Tłumaczenia pisemne

Rzetelne tłumaczenia najwyższej jakości.

Korekta i weryfikacja

Udoskonalanie tekstów innych autorów.

Copywriting

Pisanie tekstów promocyjnych.

Cennik

Cena za stronę (1800 znaków ze spacjami) tłumaczenia na język polski zaczyna się od 50 złotych, a tłumaczenia na język angielski od 60 złotych. Dokładna cena zależy od stopnia skomplikowania tekstu, specjalizacji oraz terminu realizacji zlecenia. Cenę pozostałych usług w każdym przypadku ustalam indywidualnie. Zapraszam do wysyłania tekstów do wyceny oraz zapytań o pozostałe usługi.

Kompetencje i referencje

Jestem absolwentem dziennych studiów magisterskich na kierunku filologia angielska Uniwersytetu Warszawskiego oraz na kierunku psychologia tego samego uniwersytetu. Podczas studiów uczestniczyłem w licznych kursach tłumaczeniowych. Ponadto ukończyłem specjalistyczne studia podyplomowe – Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy – prowadzone przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Poza rozwijaniem znajomości języka angielskiego i zdobywaniem wiedzy z dziedziny tłumaczeń zadbałem również o polszczyznę, uczestnicząc w kursie redakcji merytorycznej oraz seminarium z kultury języka polskiego organizowanych przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
Od roku 2003 zajmuję się przygotowywaniem tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski, a także korektą, weryfikacją i redakcją takich tekstów. Pracuję dla dużych polskich i zagranicznych biur tłumaczeń, a także dla wydawnictw oraz licznych firm i klientów indywidualnych. W ramach współpracy z agencjami tłumaczeń wykonywałem zlecenia dla największych światowych marek, w tym dla firm takich, jak: Google, Lego, Warner Bros., Chello Zone, Nikon, Danone, Knorr, Hill’s, Philips, Siemens, Ernst&Young, Booking.com, Novotel, Covidien, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-Aventis, Johnson&Johnson, Bayer HealthCare, GlaxoSmithKline, General Motors, Renault, Suzuki, Mazda, Continental i wiele innych. Przetłumaczyłem również kilka książek i innych tekstów literackich dla wydawnictw uniwersyteckich i komercyjnych. Przykłady zrealizowanych projektów znajdą Państwo przy opisach poszczególnych specjalizacji.
Przy pracy korzystam ze specjalistycznych programów tłumaczeniowych (m.in. Trados, MemoQ), które umożliwiają zachowanie pełnej spójności terminologicznej oraz zwiększenie jakości końcowego produktu.

Wybrane referencje:


Tłumaczenie pisemne:

Wykonuję profesjonalne tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski. Zwracam szczególną uwagę na poprawność językową oraz terminologiczną. Do każdego tekstu podchodzę w sposób otwarty i kreatywny, aby w tłumaczeniu poprawnie oddać nie tylko treść, ale również ton wypowiedzi i cele, jakie chciał osiągnąć autor oryginału. Jeśli tylko termin realizacji zlecenia na to pozwala, oddaję przygotowane tłumaczenia do sprawdzenia wyspecjalizowanemu weryfikatorowi w celu wychwycenia ewentualnych pomyłek, które umknęły jednej parze oczu. Specjalizuję się w następujących dziedzinach:


Marketing i reklama

Materiały z kampanii reklamowych, prezentacje, katalogi, strony internetowe, ankiety i kwestionariusze, analizy i badania rynku, reklamy prasowe, marketing medyczny (broszury informacyjne dla pacjentów, teksty promujące wyroby medyczne itp.)..

Dokumenty firmowe

Komunikacja wewnętrzna, regulaminy, standardowe procedury operacyjne, statuty firm, kodeksy etyczne itp.

Zasoby ludzkie

Materiały szkoleniowe, wytyczne dla osób prowadzących szkolenia, procesy i systemy oceny pracowników, procedury rekrutacyjne, formularze i aplikacje, poradniki dla osób szukających pracy, życiorysy itd.

Turystyka i podróże

Materiały promocyjne, opisy i recenzje hoteli, opisy statków turystycznych, broszury i katalogi, regulaminy hotelowe, poradniki dla turystów itd.

Tłumaczenia literackie, film, kultura

Materiały prasowe, wywiady, pressbooki. Mam również na koncie pięć przetłumaczonych książek i przekłady innych tekstów literackich. Lista przetłumaczonych książek: „Efekt kumulacji” (czeka na publikację), „Cykl popularności. Wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie” (wydawnictwo Wolters Kluwer), „Cyberprzemoc. Przemoc szkolna w cyfrowej erze” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Harley Davidson Motor Company – Kolekcja Archiwalna” (wydawnictwo Vesper), „Przewodnik Mistrza Podziemi” (wydawnictwo ISA), a także sztuka „Po Aidzie” (Teatr Narodowy w Warszawie) oraz osiem krótkich opowiadań (dla czasopisma „Nowa Fantastyka”).

Psychologia i socjologia

Artykuły naukowe i ich streszczenia (niezbędną wiedzę z dziedziny nauk społecznych zyskałem podczas pięcioletnich studiów psychologicznych).

Deklaracje i certyfikaty zgodności

Certyfikaty i deklaracje zgodności (dotyczące głównie sprzętu medycznego i elektronicznego), certyfikaty badania projektu, certyfikaty systemu zarządzania jakością itp.

Korekta, redakcja i weryfikacja

Poza tłumaczeniem na język polski lub angielski zajmuję się również kontrolą jakości, sprawdzaniem oraz udoskonalaniem tekstów przygotowanych przez innych autorów. Pomagają mi w tym lata doświadczeń zdobyte podczas wpatrywania się w ekran w poszukiwaniu pomyłek i uchybień, a także specjalistyczne studia i kursy, które nauczyły mnie, czego należy szukać. Oto wyjaśnienie, na czym dokładnie polega każda z wymienionych usług:
Korekta to sprawdzenie tekstu w poszukiwaniu literówek oraz błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Podczas korekty tłumaczenia nie jest porównywana jego zgodność z oryginałem.
Weryfikacja obejmuje sprawdzenie tłumaczenia pod kątem zgodności z oryginałem, a także kontrolę zastosowanej terminologii i poprawności językowej.
Redakcja jest procesem polegającym na doszlifowaniu i dostosowywaniu tekstu do celu, jaki chcemy dzięki niemu osiągnąć, np. marketingowego lub promocyjnego. Zadaniem redakcji jest również takie przygotowanie tłumaczenia, aby czytelnik miał poczucie, że obcuje z tekstem oryginalnie napisanym w jego języku ojczystym.


Copywriting

Oferuję pisanie od podstaw tekstów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych. Podejmuję się tworzenia zarówno krótkich form, jak i dłuższych artykułów o tematyce odpowiadającej moim specjalizacjom.


Szkolenia językowe

Bardzo zależy mi na tym, aby polszczyzna nie stawała się dla nas językiem coraz bardziej obcym, dlatego chętnie dzielę się swoją wiedzą. Oferuję szkolenia z zakresu poprawności językowej dla wszystkich zainteresowanych poprawą swoich kompetencji w tym obszarze (pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami, telemarketerzy, osoby prowadzące szkolenia, trenerzy osobiści, pracownicy korporacji broniący się przed nowomową, początkujący tłumacze itd.). Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych omawiam najpowszechniejsze rodzaje błędów, nowe tendencje językowe, stosowanie zapożyczeń, odmianę nazwisk i nazw polskich oraz obcych, zagadnienia poprawności stylistycznej oraz wybrane kwestie z zakresu interpunkcji i ortografii. Zakres oraz długość szkolenia można ustalić indywidualnie.


Kontakt